Rendelet az energetikai tanúsítványról

176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az energetikai tanúsítványról

Az energetikai tanúsítvánnyal kapcsolatos szabályokat a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet tárgyalja. Ezen az oldalon összefoglalom a jogszabályi tudnivalókat, ha a részletek is érdeklik, eredetiben ajánlom áttekintésre az alábbi hivatkozáson.

176/2008. (VI. 30.) - az energetikai tanúsítvány rendelet »
A 176/2008. (VI. 30.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN

Kötelező vagy kivétel?

Társasházi lakás, családi ház eladása KÖTELEZŐ  
Társasházi lakás, családi ház bérbeadása KÖTELEZŐ  
50 m²-nél kisebb társasházi lakás eladása KÖTELEZŐ  
50 m²-nél kisebb, különálló ház eladása   KIVÉTEL
Új épület építése (használatbavételi engedélyhez) KÖTELEZŐ  
Fűtetlen garázs, mélygarázs beálló eladása, bérbeadása   KIVÉTEL
Fűtetlen pince, tároló eladása, bérbeadása   KIVÉTEL
Egyéb (nem lakás) ingatlanok eladása, bérbeadása KÖTELEZŐ  
Ideiglenes használatú, szezonális használatú nyaraló, üdülő eladása   KIVÉTEL
Építkezés alatti eladás (használatbavételt megelőzően)   KIVÉTEL
Ha a vevő már résztulajdonos az ingatlanban (és újabb tulajdonrészt vásárol)   KIVÉTEL
Bizonyos fűtetlen mezőgazdasági és ipari épületek (további feltételek vannak)   KIVÉTEL
Hitéleti, vallási építmények   KIVÉTEL
energetikai tanúsítvány mikor kell?

Hitelesítés HET számmal

A szakvélemények hitelesítése az ún. HET (Hiteles Energetikai Tanúsítvány) kódszám segítségével történik. A számot a központi tanúsítvány-nyilvántartási rendszer generálja automatikusan, és tanúsítvány első oldalán kell, hogy feltüntetésre kerüljön. E nélkül a kód nélkül a dokumentum nem érvényes, és nem használható. A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerint az ingatlan adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a vonatkozó szakvélemény HET azonosító számát.

Ki végezhet energetikai tanúsítást?

Tanúsítási tevékenységet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről előírásainak megfelelő személy végezhet. Ennek feltételei röviden: szakirányú, felsőfokú végzettség; mérnök-, vagy építész kamarai tagság; szakmai gyakorlat; jogosultsági vizsga megléte. A 2013 január 01-én bevezetett kötelező hitelesítési eljárás biztosítja, hogy minden tanúsítvány mögött olyan szakember álljon, akinek van jogosultsági vizsgája és tagsági száma. Aki nem rendelkezik ezzel, nem tud számítást sem feltölteni a központi adatbázisba. Önnek mint érintett félnek nincs más dolga, mint jogosult személyt megbízni, majd megbizonyosodni róla, hogy a dokumentumon van HET azonosító szám. Ha engem bíz meg energetikai tanúsítvány készítéssel, biztos lehet benne, hogy minden jogszabályi előírásnak megfelelek. Ajánlom figyelmébe bemutatkozásomat, illetve kamarai jogosultsági oldalamat!

Mi történhet, ha nem készül energetikai tanúsítvány?

Hatósági bírság, illetve vevői reklamáció, szerencsés esetben egyik sem. Amikor nem készül energetikai tanúsítvány, akkor értelemszerűen én, mint tanúsító, nem veszek részt a folyamatban, így csak korlátozottan kapok visszajelzést az ilyen esetekről. Főszabály szerint az energetikai tanúsítvány elkészíttetésének és átadásának elmulasztása szabálysértési vétség, aminek szankcionálására általánosan akkor kerül sor, ha a vevő/bérlő ezt kezdeményezi, vagy hatósági ellenőrzés történik. Könnyen előfordulhat az az eset, hogy az ingatlan vásárlója vagy bérlője olyan fűtési fogyasztással szembesül, amire nem számított. Ha utólag tudja meg, hogy az energetikai tanúsítvány rendelet szerint járt volna neki, és az eladó ezt elmulasztotta biztosítani, belátható, hogy igen kellemetlen szituáció lehet a következmény. A reklamáció megelőzése fontos érv a tanúsítvány elkészítése mellett, ha pedig a lakás energetikai besorolása kedvező, piaci előnyt is jelenthet.

A 176/2008 Korm. rendelet az alábbi szövegezéssel kimondja, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez illetve a birtokbaadáshoz kell az energetikai tanúsítvány:

Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén - a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.

A TNM energetikai rendelet

Az energetikai tanúsítvány rendeleti előírásai az elkészítés módszerére is részletesen kitérnek, a szakmai szabályokat a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet írja le. A hivatkozott jogszabály szinte teljesen a szakértést végző mérnököknek szól, tartalmazza a számításokhoz szükséges képleteket, az épületben felmérendő alapadatokat, egy szóval mindent, ami a munkát és az eredményeket meghatározza.