Hőtermelő berendezésekre és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata

Energetikai felülvizsgálat

Hőtermelő berendezésekre és légkondicionáló rendszerekre

Az energetikai felülvizsgálat a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelettel létrehozott jogszabályi kötelezettség. Célja, hogy az üzemeltetőket szakszerűen tájékoztassa az épületgépészeti berendezések és rendszerek energiahatékonyságáról, és elősegítse a korszerűsítő beruházások megalapozott mérlegelését.

Egy gázzal működő hőtermelő berendezés (kazán)
Típus Teljesítmény Felülvizsgálandó
gázkazánok 100 kW fölött négyévente
szilárd tüzelésű kazánok 20 -100 kW között négyévente
szilárd tüzelésű kazánok 100 kW fölött kétévente
légkondicionáló rendszerek 12-150 kW között négyévente
légkondicionáló rendszerek 150 kW fölött kétévente

A 15 évnél régebben használatban lévő fűtési rendszereket egyetlen alkalommal kell felülvizsgálni, ez után a fenti táblázatban jelölt rendszeres vizsgálat nem kötelező. További részletek az alábbi rendeletben olvashatók:

A kötelező jogszabály

A kötelezettséget a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet rögzíti. A jogszabály a 20 kW-nál nagyobb teljesítményű hőtermelő berendezésekre (kazánokra) és a 12 kW-nál nagyobb teljesítményű légkondicionáló rendszerekre vonatkozik.

A felülvizsgálatot a Magyar Mérnöki Kamaránál erre jogosultságot szerzett szakértő végezheti el, amelyet a névjegyzékben "FH" illetve "FL" kód jelöl.

A felülvizsgálat célja

Az energetikai autitálás részletei

Európai Uniós direktíva kötelezte Magyarországot a jogszabály bevezetésére, aminek célja, hogy hiteles tájékoztatást kapjunk az épületekben üzemelő fűtést, hűtést biztosító rendszerek energetikai hatékonyságáról, és fejlesztési lehetőségeiről.

A felülvizsgálati eljárás módszerei jogszabályban vannak meghatározva, a felülvizsgálat kiterjed: a) a dokumentumok átvizsgálására, b) a berendezések, rendszerek azonosítására, c) a méretezés megfelelőségének vizsgálatára, d) a szakszerű üzemeltetés ellenőrzésére, e) a szakszerű karbantartás ellenőrzésére, f) a javasolt módosítások meghatározására, g) az a)-f) pontban foglaltak dokumentálására. Többek között az alábbi kérdésekre keressünk a választ:

  • Milyen fajta és milyen mennyiségű energiát használnak fel, ez mennyibe kerül?
  • Hol van energiafogyasztás (épületgépészeti és termelési berendezések), hol vannak veszteségek, milyen hatásfokkal üzemel a rendszer?
  • Az ellátórendszer, az energiaelosztás, a lekötött kvóta megfelelő-e?
  • Az épület üzemeltetésének gazdaságossága javítható-e olyan üzemviteli intézkedésekkel, amely a belső komfortot (hőmérséklet, páratartalom stb.) nem csökkentik?

A tulajdonos/üzemeltető feladatai

A rendelet alapján a tulajdonos illetve az üzemeltető feladata a saját költségére kezdeményezni a hőtermelő berendezéseken és légkondicionáló rendszereken az előírt energetikai felülvizsgálat elvégzését. A rendelet nem rendelkezik konkrét iránymutatással arra az esetre vonatkozóan, ha a tulajdonos és az üzemeltető eltérő (jogi) személyek. Ilyen esetben megállapodás kérdése, hogy ki végezteti el a vizsgálatot.

A tulajdonos illetve üzemeltető biztosítja az energetikai felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, a mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

Az elkészített energetikai felülvizsgálati igazolást a tulajdonosnak (üzemeltetőnek) tárolnia kell, hogy szükség esetén bemutathassa az illetékes hatóságnak (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal).

Felülvizsgálati igazolás

A rendszerek energetikai felülvizsgálatának elvégzését és kiértékelését követően a szakértő kiállítja a felülvizsgálati igazolást, amelyben összefoglalja a kiinduló adatokat, a vizsgálat során végzett mérések, számítások eredményeit, és az ezek kiértékeléséből származó következtetéseket. A megbízó az igazolást köteles megőrizni és hatósági kezdeményezés esetén bemutatni.

Szolgáltatásunk

  • helyszíni felmérés során kiegészítjük a megbízó rendelkezésére álló adatokat, elvégezzük a szükséges méréseket
  • a jogszabályi előírások teljes körű betartásával lefolytatjuk az energetikai felülvizsgálati eljárást
  • az energetikai felülvizsgálati jegyzőkönyvet jogszabályilag előírt, dokumentált formában bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére digitális és papír alapú formában
  • vezetői tájékoztató keretében prezentáljuk az eredményeket, segítséget nyújtunk a vizsgálat eredményeinek értelmezésében, a veszteségpontok megismerésében

Vegyük fel a kapcsolatot!

kérjen segítságet!

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és egyeztetjük Önnel, hogy a szóban forgó gépészeti rendszerre milyen formában vonatkozik az előírás, majd ennek megfelelően összeállítjuk árajánlatunkat!

Ajánlatkérő űrlap »