Hiteles energetikai tanúsítvány

Erre figyeljen, ekkor hiteles a dokumentum:

Nézzen meg egy mintát

Hogyan történik az energetikai tanúsítvány hitelesítése?

A szakvélemények hitelesítése az ún. HET (Hiteles Energetikai Tanúsítvány) szám segítségével történik . Az azonosító számot a kormányzati tanúsítvány-nyilvántartási rendszer (OÉNY) generálja automatikusan, és dokumentum első oldalán, a fejlécben található. E nélkül a kód nélkül a dokumentum nem érvényes és nem használható.

A HET szám

A HET szám (Hiteles Energetikai Tanúsítvány szám) az egyedi azonosító, amelyet az Országos Építésügyi Nyilvántartásba feltöltött dokumentumok kapnak. A számot nem a mérnök adja, hanem a központi nyilvántartási rendszer automatikusan generálja és a tanúsítványhoz rendeli. A HET szám alapján lehetőség van a szakvélemény eredetiségének ellenőrzésére, illetve bizonyos nyilvános adatok megtekintésére is, az e-építés portálon.

A tanúsítvány QR kódja

Az energetikai tanúsítványon található QR kódot beszkennelve közvetlenül ellenőrizhetjük a dokumentum hitelességét, és egyúttal azonnal láthatunk több fontos adatot is az e-epites.hu adatbázisában: az azonosító számot, az ingatlan pontos címét, a helyrajzi számát, az épület energetikai besorolását, a hitelesítés (feltöltés) dátumát. A tanúsítvány a fenti adatbázisból nem tölthető le, csak a tényt igazolja miszerint elkészítésre és hitelesítésére került.

Digitális vs. papír

A digitális (pdf) formátumú dokumentum is teljes értékű és felhasználható az adásvétel során. Az energetikai tanúsítvány hitelességét nem az adja, hogy az papír formában ki van nyomtatva, aláírva, lepecsételve, hanem az, hogy az OÉNY rendszerében regisztrálva van (azaz rendelkezik az egyedi azonosító számmal). Ettől függetlenül vállalkozásomban díjmentesen adok vagy postázok papíralapú példányokat is ügyfeleimnek.

A hiteles energetikai tanúsítvány lekérdezése

A hiteles energetikai tanúsítvány lekérdezése itt (OÉNY) lehetséges. A hivatkozott oldalon meg kell adnia a HET számot, hogy láthassa, szerepel-e a központi adatbázisban. Cím illetve helyrajzi szám alapján is kereshet, tehát megnézheti, hogy egy adott házra készült-e energetikai tanúsítvány. A dokumentumon található egy QR kód is, amit okostelefonnal beszkennelve azonnal az OÉNY-ben regisztrált oldalra jutunk.

Tekintse meg ajánlatomat!

Fix áraim vannak minden településen

Helyszíni szemle alapján készítendő

Hiteles energetikai tanúsítványt csak helyszíni szemle alapján lehet készíteni. Általánosan elmondható, azok a vállalkozások, akik felmérés nélkül (megbízói adatszolgáltatással) végzik a munkát, nem felelnek meg a szakmai elvárásoknak. A tanúsító mérnöknek fotózással kell dokumentálnia az épületet kívülről négy oldalról, a nyílászárókat, épületgépészeti berendezéseket, hőleadókat. A jogszabály csak két kivételt ad a szemle alól, az egyik az új építésű házak minősítése, a másik az olyan társasházi lakások minősítése, ahol egymás alatt-felett teljesen megegyező ingatlanok vannak - ilyenkor elegendő csak egyet felmérni.

Nem szokták hamisítani, de...

A hiteles energetikai tanúsítványt nem szokták hamisítani, ilyen esetről ritkán hallok. Azonban fontos különválasztani a hitelességet a szakszerűségtől, az utóbbival kapcsolatban ugyanis rendszeresen adódnak problémák. A hozzám beérkező visszajelzések alapján bár hiteles dokumentumot kapnak az ügyfelek, azonban sok esetben nem az épület valóságos állapotának megfelelő (mert például helyszíni szemle nélkül készült), hiányos, vagy tévedéseket tartalmaz. Legalább egy olyan cégről tudok, aki csak a tanúsítvány első oldalát (az ún. előlapot) adja ki, a számítási alátámasztó munkarészt nem, holott ez is ugyanúgy része a dokumentumnak.

Csak „TÉ” jelű mérnöki jogosultsággal készíthető el

A saját kamarai jogosultsági oldalamat itt tekintheti meg. Hiteles energetikai tanúsítványt csak „TÉ” jelű mérnöki jogosultsággal rendelkező személy készíthet. A szakembereknek kötelező kamarai tagsággal rendelkezniük a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében. Az elkészítés személyi feltételeiről jogszabály rendelkezik: szakirányú, felsőfokú végzettség; mérnök-, vagy építész kamarai tagság; szakmai gyakorlat; jogosultsági vizsga megléte (lásd 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről). A 2013 január 01-én bevezetett kötelező hitelesítési eljárás biztosítja, hogy minden tanúsítvány mögött olyan szakember álljon, akinek van jogosultsági vizsgája és tagsági száma. Aki nem rendelkezik ezzel, nem tud számítást feltölteni a központi adatbázisba. Önnek, mint ügyfélnek nincs más dolga, mint megbizonyosodni róla, hogy a dokumentumon van HET azonosító szám.

Rendeletek, jogszabályok, EU
hasznos információ

Ezek rendeletek vonatkoznak az energetikai tanúsítványra

A hiteles energetikai tanúsítvány készítésének folyamatát két jogszabály koordinálja: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet a tanúsítással kapcsolatos általános kérdéseket tárgyalja, a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet pedig a számítási algoritmust határozza meg. Magyarország energiahatékonysági fejlesztéseit több más jogszabály is irányítja, de ezek, a fenti két rendeleten kívül, nem kapcsolódnak a lakossági fogyasztókhoz. Ha nagyvállalati auditálással vagy energetikai felülvizsgálattal kapcsolatban érdeklődik, kérem egyeztessünk e-mailben!