Nagyvállalati audit

A nagyvállalati audit négyévente kötelező a hatályos jogszabályok értelmében. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által felügyelt auditálási tevékenységet törvény írja elő.

Ugrás a törvényre » Árajánlat kérése »

Mely vállalatoknak kötelező elvégeztetni az energetikai auditálást?

Nagyvállalatokra vonatkozik a kötelezettség – ami definíció szerint: minden kis és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás. Kis- és középvállalkozás: a Kkvtv. 3. § (2004. évi XXXIV. törvény) definíciója szerint.

A vállalat egészét kell vizsgálni, a számok nem bonthatók telephelyekre, vagy szervezeti egységekre. A nagyvállalati minőség megállapítása során figyelembe kell venni a partner- illetve kapcsolódó vállalkozásokat is a Kkvtv. 5. § (5) - (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Foglalkoztatotti létszám Éves nettó árbevétel Mérlegfőösszeg Besorolás
< 250 fő ≤ 50 M EUR ≤ 43 M EUR KKV
< 250 fő ≤ 50 M EUR > 43 M EUR KKV
< 250 fő > 50 M EUR ≤ 43 M EUR KKV
< 250 fő > 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő ≤ 50 M EUR ≤ 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő ≤ 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő > 50 M EUR ≤ 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő > 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat

Mentességek

A nagyvállalati audit alól mentesülnek azok a vállalkozások, amelyek akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 50001 szabványnak megfelelő energiagazdálkodási rendszert működtetnek, a szervezet egészére vonatkozóan

A nagyvállalati auditba be kell vonni a Kkvtv. szerinti partner- illetve kapcsolódó vállalkozásokat is, de nem kell minősíteni azt a kapcsolódó vagy partnervállalkozást, amelynek végsőenergia-fogyasztása nem éri el a nagyvállalat végsőenergia-fogyasztásának 5%-át. Ebben az esetben – az adatszolgáltatási előírásoknak megfelelően - az érintett kapcsolódó vagy partnervállalkozásnak a nagyvállalat erre vonatkozó nyilatkozatát be kell nyújtania a Hivatalnak.

Ha az ingatlan nem saját tulajdonú

Amennyiben egy nagyvállalat egy épület 50%-nál kisebb részét használja bérlőként, akkor az épületet nem kell bevonni az auditba. Ha a bérlő az épület alapterületének több mint 50%-át használja, vagy az épület energiafogyasztásának több mint 50%-át használja, köteles az egész épületre, mint egységes rendszerre vonatkozóan a nagyvállalati energetikai auditot elvégeztetni és az intézkedések hatásainak arányos részét bemutatni. Az épület tulajdonosa csak akkor kötelezhető a vizsgálatra, ha az egyébként is kötelező rá nézve, tehát ő is nagyvállalat. A jogszabály alapján a tulajdonos és a bérlő köteles együttműködni az eljárás során.

A nagyvállalat feladatai, adatszolgáltatás, bírság

A jogszabály szerint 4 évente kell lefolytatni a nagyvállalati auditot. A vállalat mulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt 1.000.000 forintig bírságolhat az NMKH.

Az érintett vállalatoknak minden év június 30-áig a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal honlapján regisztrálniuk kell. Mulasztás vagy késedelem esetén egymillió forintig terjedő bírságot szab ki a hivatal. A Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatásban be kell számolni a megelőző naptári évben megvalósított energiahatékonysági intézkedésekről, az éves energiafelhasználási adatokról, az energiahatékonysági intézkedések tervezett megvalósítási időpontjáról.

Hogy zajlik a nagyvállalati audit?

A törvény által előírt nagyvállalati audit egy ún. külső tanúsító audit, vagyis harmadik fél által végzett, független szakértői vizsgálat. A megbízott, jogosultsággal és akkreditációval rendelkező auditor feladata az audit tárgyának felülvizsgálata az azzal szemben támasztott (pl. szabvány által megfogalmazott) követelményrendszer alapján. Nagyvállalatok esetében ez az ingatlan(állomány), a termelési folyamatok, és a logisztikai folyamatok kiértékelését jelenti, energiahatékonysági szempontból megközelítve.

1.

Előkészítés

Ajánlatkérés, egyedi nagyvállalati auditterv összeállítása, ajánlatadás; ez alapján megállapodás és szerződéskötés.

2.

Auditálás

A helyszíni szemlék lefolytatása, mérnöki kalkulációk elvégzése, az eredmények dokumentálása, fejlesztési javaslatok kidolgozása.

3.

Kiértékelés

Az auditációs dokumentumok átadása, vezetői beszámoló, közös értelmezés, energetikai tanulságok kiértékelés.

Az energetikai auditálásnál szűkebb körű vizsgálat az energetikai tanúsítvány készítés, amely a vállalat építményeit, épületeit értékeli. Az audit ettől sokkal részletesebb és átfogóbb vizsgálat, amely az ingatlant, a használati módot, technológiai folyamatokat együttesen értékeli. A nagyvállalati energetikai audit mennyiség és költség szempontból értékel minden fajta energiafelhasználást, ami a cég tevékenységével összefügg. Többek között az alábbiakra keressük a választ:

Jogszabályok

Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU Irányelve alapján kiadott, Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló  122/2015. (V.26.) Korm. rendelet.

Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet.

Segítségre van szüksége?

Vegye fel velem a kapcsolatot, segítek Önnek a jogszabályok értelmezésében, egyeztetjük a nagyvállalati audit menetét! Néhány munkanapon belül egyedi árajánlatot készítek a vállalat részére. Minden érdeklődő személyre szabott tájékoztatást kap, megrendelés nélkül is, díjmentesen biztosítok lehetőséget az egyedi kérdések megválaszolására és az értelmezési nehézségek feloldására.

Kapcsolatfelvételi űrlap »