Nagyvállalatok auditja

Nagyvállalatok számára kötelező energetikai auditálást végezni a hatályos jogszabály értelmében, négyévenként legalább egy alkalommal. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által felügyelt auditálási tevékenységet a 2015. évi 57. törvény írja elő.

Árajánlat kérése »

Mely vállalatoknak kötelező elvégeztetni az energetikai auditálást?

Nagyvállalatokra vonatkozik a kötelezettség – ami definíció szerint: minden kis és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás. Kis- és középvállalkozás: a Kkvtv. 3. § (2004. évi XXXIV. törvény) definíciója szerint.

A vállalat egészét kell vizsgálni, a számok nem bonthatók telephelyekre, vagy szervezeti egységekre. A nagyvállalati minőség megállapítása során figyelembe kell venni a partner- illetve kapcsolódó vállalkozásokat is a Kkvtv. 5. § (5) - (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Foglalkoztatotti létszám Éves nettó árbevétel Mérlegfőösszeg Besorolás
< 250 fő ≤ 50 M EUR ≤ 43 M EUR KKV
< 250 fő ≤ 50 M EUR > 43 M EUR KKV
< 250 fő > 50 M EUR ≤ 43 M EUR KKV
< 250 fő > 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő ≤ 50 M EUR ≤ 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő ≤ 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő > 50 M EUR ≤ 43 M EUR Nagyvállalat
≥ 250 fő > 50 M EUR > 43 M EUR Nagyvállalat

Mentességek

Azok a vállalkozások, amelyek akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 50001 szabványnak megfelelő energiagazdálkodási rendszert működtetnek, a szervezet egészére vonatkozóan, mentesülnek az energetikai auditálás kötelezettsége alól.

Az energiaauditba be kell vonni a Kkvtv. szerinti partner- illetve kapcsolódó vállalkozásokat is, de nem kell minősíteni azt a kapcsolódó vagy partnervállalkozást, amelynek végsőenergia-fogyasztása nem éri el a nagyvállalat végsőenergia-fogyasztásának 5%-át. Ebben az esetben – az adatszolgáltatási előírásoknak megfelelően - az érintett kapcsolódó vagy partnervállalkozásnak a nagyvállalat erre vonatkozó nyilatkozatát be kell nyújtania a Hivatalnak.

Ha az ingatlan nem saját tulajdonú

Amennyiben egy nagyvállalat egy épület 50%-nál kisebb részét használja bérlőként, akkor az épületet nem kell bevonni az auditba. Ha a bérlő az épület alapterületének több mint 50%-át használja, vagy az épület energiafogyasztásának több mint 50%-át használja, köteles az egész épületre, mint egységes rendszerre vonatkozóan az energetikai auditálást elvégeztetni és az intézkedések hatásainak arányos részét bemutatni. Az épület tulajdonosa csak akkor kötelezhető a vizsgálatra, ha az egyébként is kötelező rá nézve, tehát ő is nagyvállalat. A jogszabály alapján a tulajdonos és a bérlő köteles együttműködni az eljárás során.

A vállalkozás feladatai, adatszolgáltatás

A jogszabály szerint a nagyvállalatoknak 2015. december 5-ig kell lefolytatniuk az energetikai auditálást, majd ezt követően 4 évente.

A jogalkotók 2016 december 31-ig türelmi időt szabtak ki, mulasztási bírságok csak ettől a dátumtól szabhatók ki. Az elmulasztás vagy késedelmes teljesítés miatt 1.000.000 forintig bírságolhat az NMKH.

Az érintett vállalatoknak minden év június 30-áig a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal honlapján regisztrálniuk kell. Mulasztás vagy késedelem esetén egymillió forintig terjedő bírságot szab ki a hivatal. A Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatásban be kell számolni a megelőző naptári évben megvalósított energiahatékonysági intézkedésekről, az éves energiafelhasználási adatokról, az energiahatékonysági intézkedések tervezett megvalósítási időpontjáról.

Mi az energetikai auditálás?

Az energetikai autitálás részletei

A törvény által előírt energetikai auditálás egy ún. külső tanúsító audit, vagyis harmadik fél által végzett, független szakértői vizsgálat. A megbízott, jogosultsággal és akkreditációval rendelkező auditor feladata az audit tárgyának felülvizsgálata az azzal szemben támasztott (pl. szabvány által megfogalmazott) követelményrendszer alapján. Vállalkozások esetében ez az ingatlan(állomány), a termelési folyamatok, és a logisztikai folyamatok kiértékelését jelenti.

  • ajánlatkérés, egyedi auditterv összeállítása, ajánlatadás; ez alapján megállapodás és szerződéskötés
  • a helyszíni szemlék lefolytatása, mérnöki kalkulációk elvégzése, az eredmények dokumentálása, konklúziók levonása, javasolt fejlesztések kidolgozása
  • az auditáció átadása, közös értelmezés, kiértékelés

Az energetikai auditálásnál szűkebb körű vizsgálat a tanúsítás, ami az építmény épületszerkezeti adottságait kiértékelve határozza meg annak minősítési szintjét (besorolását), illetve korszerűsítési alternatíváit. A tanúsítvány az energiafogyasztás műszaki adottságokból adódó, elméleti szintjét határozza meg, de nem veszi figyelembe a fogyasztási adatokat. Az audit ettől sokkal részletesebb vizsgálat, amely az ingatlant és a használati módot együttesen értékeli.

Az energiaaudit mennyiség és költség szempontból értékel minden fajta energiafelhasználást, ami a cég tevékenységével összefügg. Többek között az alábbiakra keressük a választ:

  • Milyen fajta és mennyi energiát használnak fel, ez mennyibe kerül?
  • Hol van energiafogyasztás (épületgépészeti berendezések és technológiai eszközök), hol vannak veszteségek, milyen hatásfokkal üzemel a rendszer?
  • Az ellátórendszer, az energiaelosztás, a lekötött kvóta megfelelő-e?
  • Az épület üzemeltetésének energiahatékonysága javítható-e olyan üzemviteli intézkedésekkel, amely mellett a belső komfort (hőmérséklet, páratartalom stb.) nem csökken?

Jogszabályok

Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU Irányelve alapján kiadott, Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló  122/2015. (V.26.) Korm. rendelet.

Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet.

Segítségre van szüksége?

kérjen segítságet!

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és segítünk Önnek a jogszabályok értelmezésében, egyeztetjük Önnel szakértői munkánk részleteit, és 48 órán belül egyedi árajánlatot dolgozunk ki vállalkozása részére! Minden érdeklődőnk személyre szabott tájékoztatást kap, megrendelés nélkül is, díjmentesen biztosítunk lehetőséget egyedi kérdések megválaszolására és az értelmezési nehézségek feloldására.

Kapcsolatfelvételi űrlap »