Az energetikai tanúsítvány érvényessége

Az energetikai tanúsítvány meddig érvényes?

Általános esetben 5 év az érvényessége

Főszabály szerint a kiállítástól számított 5 év az energetikai tanúsítvány érvényessége. Ettől hamarabb szűnik meg az érvényesség, ha az ingatlan energiahatékonyságát megváltoztatják, átalakítják, átépítik. A tanúsító az energetikai tanúsítványt öt évig köteles megőrizni, elkészítéskor a digitális változatot a központi adatbázisba köteles feltölteni. Mivel a dokumentum archiválásra kerül, a későbbiekben könnyen aktualizálható, illetve kiállítható belőle további példány is, ha a megrendelőnek szüksége van rá.

Mikor kell pótolni, újat csináltatni?

Bár az energetikai tanúsítvány érvényessége a kiállítástól számított 5 év, az érvényesség megszűnik, ha az ingatlanon olyan átalakítást végeznek, ami az energiahatékonyság megváltozásával jár. Ilyen például, ha hőszigetelik, nyílászárót cserélnek, kazánt cserélnek, napelemet telepítenek rá. Az érvényét vesztett dokumentum helyett csak akkor kell újat csináltatni, ha arra ismét szükség van a rendelet szerinti esetekben, például eladásnál vagy bérbeadásnál.

Csak HET számmal együtt érvényes

A szakvélemények hitelesítése az ún. HET (Hiteles Energetikai Tanúsítvány) kódszám segítségével történik. A számot a központi tanúsítvány-nyilvántartási rendszer generálja automatikusan, és az energiatanúsítvány első oldalán kell, hogy feltüntetésre kerüljön. E nélkül a kód nélkül a dokumentum nem érvényes és nem használható. A hitelesített energetikai tanúsítvány az OÉNY adatbázisból is lekérdezhető. A rendeleti előírások szerint az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az energiatanúsítvány egyedi azonosító számát.

Meddig érvényes, használható fel?

Azt, hogy az energetikai tanúsítvány meddig érvényes, a hitelesítés időpontja határozza meg, amelynek dátuma a főoldalon (összesítő lap) kerül feltüntetésre. Az öt év ettől a dátumtól számítódik.

Mi miatt válhat érvénytelenné egy energetikai tanúsítvány?

Így lehet aktualizálni, pótolni

A lejárt, érvényességét elvesztett energetikai tanúsítványt újra el kell készíttetni, de természetesen csak akkor, ha erre újra szükség van, például adásvétel miatt. Ha az eredeti mérnök ismert, akkor célszerű vele felvenni a kapcsolatot, ugyanis nála még feltehetően megvannak az épület számításai, amiben csak a megváltozott adatokat kell frissíteni, és kiállítani az aktualizált szakvéleményt. Ha az eredeti tanúsító már nem ismert, akkor kénytelen lesz új mérnököt keresni. Ha engem tisztel meg választásával, akkor előzetesen ajánlom figyelmébe díjtáblázatomat az energetikai tanúsítvány ára oldalon.