Közel nulla energiaigényű épület

Összefoglalom a lényeget.

Mit jelent?

A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje az Európai Unió által életre hívott műszaki elvárás, amelynek minden új épületnek meg kell felelnie. A rövidítve KNE követelményszintnek nevezett energiahatékonysági színvonal nagyon alacsony (közel nulla) energiafelhasználást reprezentál, ezek az ingatlanok minimális fűtési költségek mellett üzemeltethetők.

Mikortól kötelező elérni?

2024. június 30. után használatbavételt kérő ingatlanoknak kell teljesíteniük. Ha ez előtt a dátum előtt elkészül az épület, elegendő a korábbi energetikai előírásokat teljesíteni (ez a költségoptimalizált követelményszint). Családi házak, egyszerű bejelentéshez kötött épületek a használatbavételi engedély illetve a tudomásulvételi eljárás helyett az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány alapján vehetők használatba. Az építtetőnek a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell az energetikai tanúsítványt, amely igazolja az elért besorolást és a közel nulla energiaigényű épület teljesülését (A, A+, A++, A+++).

Mely épületekre vonatkozik?

A közel nulla energiaigény teljesülését az épület használatbavételének kérelmezésekor ellenőrzi a hatóság az energetikai tanúsítvány alapján (legalább A osztály). Meglévő épület bővítése (hozzáépítés, tetőtér beépítés) esetén, ha a bővítés alapterülete meghaladja az eredeti épület alapterületének 100%-át, akkora közel nulla energiaigény minden szabályát be kell tartani, a régi és az új épületrészre vonatkozóan is. Ha a bővítés kisebb, mint az eredeti alapterület 100%-a, akkor csak a határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőit kell az előírtak szerint betartani, és csak az új épületrészben, a régihez nem kell nyúlni. Meglévő épületek felújítása esetén csak akkor kell elérni a KNE szintet, ha határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érinti felújítás (ez a jelentős felújítás). Saját megjegyzésem, hogy ha a felújítás, bővítés nem engedélyköteles, akkor senki nem fog odamenni ellenőrizni a fentieket.

Követelmények

Követelmény a falra

I. A szerkezetek hőszigetelése

A magas energiahatékonyság alapját a jól hőszigetelő épületszerkezetek jelentik. Érdemes megismerkedni az U érték fogalmával és az U érték számításával, a KNE követelmények ugyanis ennek értékét írják elő. Ablakokra vonatkozóan U=1,1, falakra U=0,24 a követelmény (teljes lista itt). Ajánlom figyelmébe cikkemet a hőszigetelések vastagságával kapcsolatban. Ha bármely szerkezet rosszabb a fenti előírásnál, az épület nem éri el a közel nulla energiaigény követelményét.

Közel nulla energiaigényű épület előírása III.

II. Az épületből távozó energia

Számítással kell igazolni, hogy nem csak az egyes szerkezetek, hanem az egész épület is megfelelő energiahatékonyságú, azaz az épületből eltávozó fűtési energia a követelményértéknél kevesebb. Ezt a számítást nem lehet elvégezni mérnöki előképzettség nélkül, így a továbbiakban nem részletezem, energetikai tanúsítvány készítés, tanácsadás során mindig kiszámolom, ellenőrzöm. Tapasztalatom szerint, ha a szerkezetek hőszigetelései megfelelően vannak méretezve, akkor ez a kritérium automatikusan teljesül, nem igényel külön tervezést.

Közel nulla energiaigény összesített energetikai jellemzője

III. A fűtés hatásfoka, energiahatékonyság, energiafogyasztás

Az épület teljes energiafogyasztásának is egy adott szint alatt kell lennie. Számítás készül az egész évben várható energiafelhasználásról, ami magába integrálja az épület hőveszteségeit, a fűtési rendszer hatásfokát, a felhasznált energiahordozókat. Szakszóval ez az összesített energetikai jellemző, aminek megengedett számértéke 76 KWh/m²/a [Kilowattóra-per-négyzetméter-per-év] lehet lakóépület esetén. Ha az épület összesített energetikai jellemzője 76-nál több, az épület nem éri el közel nulla követelményt.

A közel nulla energiaigény követelmény a szén-dioxid kibocsájtásra

IV. Szén-dioxid-kibocsátás

A közel nulla energiaigény teljesítéséhez a szén-dioxid-kibocsátást is egy maximális értéken belül kell tartani, amit 20 kg/m²év értékben határoz meg a jogszabály. Az épület energetikai számításait készítő mérnök ellenőrzi ennek az értéknek a teljesülését is.

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Közel nulla energiaigény,
azaz „A” energetikai besorolás

Az energetikai besorolások közül az „A” kategória fejezi ki a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő szintet, tehát az „A” (vagy ennél jobb, azaz „A+”, „A++”, „A+++”) besorolást elért ingatlanok mérnöki garanciával teljesítik az előírásokat.

Hiteles energetikai tanúsítvány igazolja a megfelelést

Az épület megépítése után, az elkészült állapotot dokumentálja a Hiteles Energetikai Tanúsítvány, amelyet be kell nyújtani a "lakhatási engedély" néven is emlegetett, hivatalosan az "építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány" kérelmezésekor.

Ha a ház már felépült, itt kérheti ajánlatomat az energetikai tanúsítvány elkészítésére. Ha még tervezés alatt áll a munka, akkor is tudok segíteni, hogy a közel nulla energiaigény biztosan teljesülhessen.


Jogszabály jel
hasznos információ

Itt találja meg a jogszabályt eredetiben

A 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet írja le az energiahatékonysági szinteket és az energetikai számítások elkészítésének menetét, képleteit. A 2. mellékletben találhatóak a közel nulla energiaigényű épületek előírásai. Ha Ön részletesen érdeklődik a műszaki elvárásokkal kapcsolatban, a hivatkozott rendeletben mindent megtalál.